Reglement

Reglement

Download het reglement in PDF

 

I. DE COMPETITIE

De Zuiderkempen is een competitie die georganiseerd wordt door “Het bestuur van de Zuiderkempen” - verder kortweg “het bestuur” genoemd - en waaraan alle leden aangesloten bij een club uit de regio Zuiderkempen kunnen deelnemen mits cumulatief te voldoen aan de volgende voorwaarden :

A. Toegelaten worden door een unanieme beslissing van het bestuur.
B. Aangesloten zijn bij de club van inschrijving. Een ploeg kan niet bestaan uit spelers van verschillende clubs.


II. DE INSCHRIJVING

A. De clubverantwoordelijke vraagt via dezuiderkempen@gmail.com aan het bestuur het paswoord aan voor inschrijving. Inschrijven gebeurt vervolgens door opgave van enerzijds de clubgegevens en anderzijds de ploeggegevens (= basisploeg).

B. De clubverantwoordelijke zal ook elke reservespeler inschrijven op een algemene reservelijst per club, waarna het onlinesysteem de basisploeg automatisch zal aanvullen met elke geschikte reservespeler, alsook elke geschikte basisspeler voor zover deze laatste niet uit dezelfde poule komt. Na afsluiting van de inschrijvingen kan een nieuwe reservespeler enkel toegevoegd worden op aanvraag aan het bestuur.

C. De clubverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de correctheid van alle gegevens.

D. De ingeschreven ploeg dient uit minimum 4 en maximum 15 basisspelers te bestaan. Er wordt eveneens per ploeg een kapitein aangesteld.

E. Indien er onvoldoende of te veel aan inschrijvingen zijn in een bepaalde reeks, kan het bestuur - in samenspraak met de clubverantwoordelijke - de inschrijving aanpassen.

F. De ingeschreven ploegen worden aanvaard mits de storting van € 20,00 per ingeschreven ploeg + € 40,00 aan administratiekost per deelnemende club op het rekeningnummer BE32 1030 5448 8002 van de Zuiderkempen met vermelding “De Zuiderkempen + Clubnaam”.


III. DE REEKSEN

Er kan ingeschreven worden in één van de volgende 20 reeksen :

1.   DAMES enkel & dubbel formule, verder kortweg “Dames” genoemd : open leeftijdscategorie/30 punten
2.   DAMES : open leeftijdscategorie/60 punten
3.   DAMES : open leeftijdscategorie/90 punten
4.   DAMES : 40+/30 punten
5.   DAMES : 40+/60 punten
6.   DAMES : 40+/90 punten
7.   HEREN enkel & dubbel formule, verder kortweg “Heren” genoemd : open leeftijdscategorie/30 punten
8.   HEREN : open leeftijdscategorie/60 punten
9.   HEREN : open leeftijdscategorie/90 punten
10. HEREN : 40+/30 punten
11. HEREN : 40+/60 punten
12. HEREN : 40+/90 puntencategorie
13. DUBBEL DAMES : open leeftijdscategorie
14. DUBBEL DAMES : 45+
15. DUBBEL HEREN : open leeftijdscategorie
16. DUBBEL HEREN : 45+
17. DUBBEL HEREN : 60+
18. DUBBEL GEMENGD : open leeftijdscategorie
19. DUBBEL GEMENGD : 45+
20. GEMENGD OPEN : 60 punten


1. ENKEL & DUBBEL FORMULE

A. De enkel & dubbel formule houdt in dat er eerst 4 enkelwedstrijden worden gespeeld en daarna 2 dubbelwedstrijden.
B. Het geldend klassement is dat van de laatste publicatie op Tennis Vlaanderen.
C. In deze formule geldt zowel het leeftijdscriterium als het puntencriterium :
    i. Open leeftijdscategorie : elke speler dient minstens de leeftijd van 18 jaar te bereiken of bereikt hebben in de loop van het speeljaar.
    ii. 40+ : elke speler dient minstens de leeftijd van 40 jaar te bereiken of bereikt hebben in de loop van het speeljaar.
    iii. Puntencategorie : er is keuze tussen 30 punten, 60 punten of 90 punten.

2. DUBBELFORMULE

A. De dubbelformule houdt in dat er 4 dubbelwedstrijden worden gespeeld.
B. Het geldend klassement is dat van de laatste publicatie op Tennis Vlaanderen
C. In deze formule geldt enkel het leeftijdscriterium :
    i. Open leeftijdscategorie : elke speler dient minstens de leeftijd van 18 jaar te bereiken of bereikt te hebben in de loop van het speeljaar
    ii. 45+ : elke speler dient minstens de leeftijd van 45 jaar te bereiken of bereikt hebben in de loop van het speeljaar
    iii. 60+ : elke speler dient minstens de leeftijd van 60 jaar te bereiken of bereikt hebben in de loop van het speeljaar


3. EEN CONCREET VOORBEELD

A. Een damesploeg wenst zich in te schrijven in een damesreeks (enkel & dubbel formule) met de volgende basisspelers :
    i. Simonne 43 jaar met 5 punten in enkel / 5 punten in dubbel
    ii. Rachel 35 jaar met 10 punten in enkel / 15 punten in dubbel
    iii. Louise 32 jaar met 10 punten in enkel / 15 punten in dubbel
    iv. Karolien 46 jaar met 15 punten in enkel / 15 punten in dubbel
    v. Lien 34 jaar met 20 punten in enkel / 20 punten in dubbel

B. Het eerste criterum is de leeftijd :
    i. In de enkel & dubbel formule is de scharnierleeftijd 40 jaar.
    ii. Omdat niet alle spelers deze leeftijd hebben bereikt, dient deze ploeg zich in te schrijven in de open leeftijdscategorie.

C. Het tweede criterium is het klassement.
    i. Er wordt rekening gehouden met het enkelklassement van de 4 hoogst geklasseerde basisspelers ofwel 20 punten + 15 punten + 10 punten + 10 punten = 55 punten.
    ii. Deze ploeg heeft de keuze : ofwel kiest ze voor de 60 puntencategorie ofwel voor de open puntencategorie; kiezen voor de 30 puntencategorie kan hier niet.

D. Schrijft deze ploeg zich in voor de reeks dames 40+/60 punten, dan betekent dit concreet :
    i. Dat elke speler in deze reeks de leeftijd van 40 jaar zal bereiken of bereikt heeft in het speeljaar.
    ii. Dat er op de ontmoeting maximum 60 enkelpunten mogen opgesteld worden bij de enkelwedstrijden en maximum 60 punten bij de dubbelwedstrijden.


IV. DE POULES

A. Binnen eenzelfde reeks zijn er meerdere poules mogelijk.
B. Voor de poule indeling wordt er rekening gehouden met:
    i. in de enkel & dubbel formule : het enkelklassement van de 4 hoogst geklasseerde basisspelers.
    ii. in de dubbel formule : het dubbelklassement van de 4 hoogst geklasseerde basisspelers.
C. Bij meerdere ploegen met hetzelfde puntenaantal, zal de poule indeling gebeuren door loting.


V. DE KALENDER

A. Het speelseizoen van De Zuiderkempen loopt van 1 juni tot en met 30 september.
B. Op de website www.dezuiderkempen.be zal elke ploeg de speelkalender kunnen raadplegen.
C. De clubverantwoordelijke dient tegen uiterlijk 31 mei van het speeljaar de speelkalender te regelen:
    i. De thuisontmoetingen die kunnen doorgaan volgens de initiële kalender, dienen online te worden bevestigd.
    ii. De thuisontmoetingen die niet kunnen doorgaan volgens de initiële kalender, dienen online te worden herpland en vervolgens te worden bevestigd tegen uiterlijk 31 mei.
   iii. Indien er vóór 1 juni geen akkoord kan worden bereikt over een verzoek tot verplaatsing, zal de initiële kalender van kracht blijven.
D. Vanaf 1 juni van het speeljaar geldt er een vaste speelkalender.


VI. DE OPSTELLING VAN DE PLOEG

A. Enkel & Dubbel formule

A. Voor de enkelwedstrijden wordt er uitsluitend rekening gehouden met het enkelklassement. Voor de dubbelwedstrijden wordt er uitsluitend rekening gehouden met het dubbelklassement.
B. Een niet-geklasseerde speler wordt gelijkgesteld met een speler met 3 punten.
C. Bij de samenstelling van de ploeg op de ontmoeting, dient er steeds rekening te worden gehouden met zowel het leeftijdscriterium als het puntencriterium.
D. Indien één van beide of beide criteria worden overschreden, zal er forfait uitgeschreven worden, hetzij voor alle enkelwedstrijden, hetzij voor alle dubbelwedstrijden, hetzij voor de gehele ontmoeting. Een voorbeeld :
    i. Een ontmoeting van de reeks dames 40+/30 punten vindt plaats.
    ii. Voor deze ontmoeting zijn er 6 spelers aanwezig : 2 spelers met 15 punten, 2 spelers met 10 punten en 2 spelers met 5 punten.
    iii. Voor de enkelwedstrijden worden de spelers met 15 punten + 10 punten + 5 punten + 5 punten = 35 punten opgesteld.
    iv. Omdat de 30 punten zijn overschreden, wordt er forfait uitgeschreven voor de 4 enkelwedstrijden, hetzij 0-6 in games, 0-2 in sets en 0-8 in de ontmoeting.
    v. Indien voor de dubbelwedstrijden eveneens 35 punten opgesteld worden, geldt er ook daar een forfait voor de 2 dubbelwedstrijden, hetzij 0-6 in games, 0-2 in sets en 0-4 in de ontmoeting.
    vi. Het resultaat in dit voorbeeld is een forfait voor de gehele ontmoeting, hetzij 0-12.
    vii. Dezelfde regel geldt indien het leeftijdscriterium niet wordt gerespecteerd.

E. 
In de enkelwedstrijden bepaalt het enkelklassement de volgorde waarin de spelers worden opgesteld. Bij gelijk klassement is er vrije keuze van opstelling. Een voorbeeld :
    i. Voor de ontmoeting zijn er 4 spelers aanwezig : een speler met 10 punten, een speler met 20 punten en 2 spelers met 5 punten.
    ii. De eerste enkelwedstrijd zal worden gespeeld worden door de speler met 20 punten, de tweede enkelwedstrijd zal gespeeld worden door de speler met 10 punten en de laatste 2 enkelwedstrijden zullen naar keuze gespeeld worden door de spelers met 5 punten.


F. In de dubbelwedstrijden is er vrije keuze van ploegsamenstelling met dien verstande dat de eerste dubbelwedstrijd dient te worden gespeeld door de ploeg met het hoogst aantal punten. Beschikken beide ploegen over hetzelfde aantal punten, dan wordt de eerste dubbelwedstrijd gespeeld door de ploeg met de speler met het hoogste dubbel klassement. Enkele voorbeelden :
    i. Voor de ontmoeting zijn er 4 spelers aanwezig : een speler met 10 punten, een speler met 20 punten en 2 spelers met 5 punten.
    ii. De spelers kiezen ervoor om de speler met 20 punten te laten samenspelen met de speler met 5 punten = 25 punten en de speler met 10 punten te laten samenspelen met de andere speler met 5 punten = 15 punten.
    iii. De eerste dubbelwedstrijd dient gespeeld te worden door de ploeg met 25 punten terwijl de tweede dubbelwedstrijd dient gespeeld te worden door de ploeg met 15 punten.
    iv. Voorbeeld 2 : voor de ontmoeting zijn er 4 spelers aanwezig : 1 spelers met 10 punten, een speler met 20 punten, een speler met 15 punten en een speler met 5 punten.
    v. De spelers kiezen ervoor om de speler met 10 punten te laten samen spelen met de speler met 15 punten = 25 punten en de speler met 20 punten te laten samenspelen met de speler met 5 punten = 25 punten. Beide ploegen hebben evenveel punten.
    vi. De eerste dubbelwedstrijd dient gespeeld te worden door de ploeg met de speler met 20 punten (hoogst geklasseerde).

B. Dubbel formule

A. Voor de dubbelwedstrijden wordt er uitsluitend rekening gehouden met het dubbelklassement.
B. Een niet-geklasseerde speler wordt gelijkgesteld met een speler met 3 punten.
C. Bij de samenstelling van de ploeg op de ontmoeting, dient er steeds rekening te worden gehouden met het leeftijdscriterium.
D. Indien dit criterium overschreden wordt, zal er forfait uitgeschreven worden, hetzij voor de eerste 2 dubbelwedstrijden, hetzij voor de laatste 2 dubbelwedstrijden, hetzij voor de gehele ontmoeting. Een voorbeeld :
    i. Een ontmoeting van de reeks dubbel dames 45+ vindt plaats.
    ii. Voor deze ontmoeting zijn er 5 spelers aanwezig : 2 spelers van 50 jaar, 1 speler van 47 jaar, 1 speler van 43 jaar en 1 speler van 58 jaar.
    iii. De speler van 43 jaar wordt opgesteld in de tweede dubbelwedstrijd.
    iv. Omdat de minimumleeftijd van 45 jaar niet werd gerespecteerd, wordt er forfait uitgeschreven voor de 2 eerste dubbelwedstrijden, hetzij 0-6 in games, 0-2 in sets en 0-4 in de ontmoeting.
    v. Indien deze speler eveneens opgesteld wordt in de derde of vierde dubbelwedstrijd, geldt er ook daar een forfait, deze keer voor de 2 laatste dubbelwedstrijden, hetzij 0-6 in games, 0-2 in sets en 0-4 in de ontmoeting.
    vi.
 Het resultaat in dit voorbeeld is een forfait voor de gehele ontmoeting hetzij 0-8.

E. In de dubbelwedstrijden van de dubbel formule gelden dezelfde regels als in de dubbelwedstrijden van de enkel & dubbel formule. Hiervoor wordt er dan ook integraal verwezen naar VI.
F. In de reeks dubbel dames en dubbel heren is het niet toegelaten om 2 keer met dezelfde speler aan te treden.
G. In de reeks dubbel gemengd spelen de heren de eerste dubbelwedstrijd en de dames de tweede dubbelwedstrijd, waarna de derde en vierde dubbelwedstrijd gemengd wordt gespeeld. 


VII. DE VERVANGING

A. Iedere basisspeler mag vervangen worden voor zover cumulatief is voldaan aan de volgende voorwaarden :
    i. In de enkel & dubbel formule : het totaal aantal punten van de opgestelde ploeg ligt niet hoger dan de reeks waarin is ingeschreven.
    ii. In de beide formules : het leeftijdscriterium wordt gerespecteerd.
    iii. In de beide formules : de vervanger speelt niet als basisspeler in dezelfde poule.
B. Wanneer één van deze criteria niet wordt gerespecteerd, zal er forfait gelden zoals bepaald onder VI.


VIII. DE ONTMOETING

A. De thuisploeg zorgt voor degelijke wedstrijdballen.
B. De ontmoeting zal plaatsvinden op 2 terreinen. Mits instemming van de beide ploegen, alsook de thuisclub, kan er gespeeld worden op meerdere terreinen.
C. De enkel & dubbel formule houdt in dat er eerst 4 enkelwedstrijden worden gespeeld en daarna 2 dubbelwedstrijden. De dubbel formule houdt in dat er 4 dubbelwedstrijden worden gespeeld.
D. Er worden telkens 2 sets gespeeld in een tie-break systeem. Elke set eindigt dus op 6/4, 7/5 of 7/6.
    Bij forfait van een wedstrijd of ontmoeting, geldt voor elke wedstrijd (van deze ontmoeting) een 6/0 – 6/0 score.
    Bij opgave van een wedstrijd neem je de stand waarbij de wedstrijd wordt gestopt & tel je bij de winnaar de spellen verder op tot beide setstanden   ingevuld zijn.
    Een voorbeeld : bij 2/3 voor de bezoekende speler geeft de bezoekende speler de opgave. De ontvangende speler wint dan deze wedstrijd met 6/3 – 6/0.
E. De thuisclub beslist op welke terreinen er zal gespeeld worden.
F. Bij regenweer of extreme weersomstandigheden :
    i. Enkel de thuisclub beslist of er op de buitenterreinen kan gespeeld worden.
    ii. Als de thuisclub over eigen binnenterreinen of binnenterreinen op externe locatie beschikt en deze terreinen gratis voor de ontmoeting ter beschikking stelt, zal de ontmoeting doorgaan.
    iii. Als beide ploegen aanwezig zijn en er mogelijk nog kan gespeeld worden, dient er een wachttijd van 2 uur gerespecteerd te worden.
    iv. Bij onderling akkoord van beide ploegen, kan er ook bij de bezoekende club - mits diens akkoord - op buiten- of binnenterreinen gespeeld worden, zonder echter dat er voor het gebruik van de terreinen kosten mogen aangerekend worden.
    v. Indien er onmogelijk kan gespeeld worden, dienen beide ploegen in samenspraak met de clubverantwoordelijke een nieuwe datum af te spreken en deze door te geven aan het bestuur voor wijziging van de speelkalender.


IX. DE UITSLAG

A. Per gewonnen set wordt er 1 punt toegekend. De ploeg met het hoogst aantal gewonnen sets wint de ontmoeting. Een gelijkspel is mogelijk.
B. De clubverantwoordelijke van de thuisploeg zal uiterlijk op donderdag na de ontmoeting de uitslagen van de wedstrijd invullen via de website www.dezuiderkempen.be. Aansluitend zullen automatisch de gegevens verwerkt worden en de stand aangepast worden.
C. De eindrangschikking wordt opgemaakt aan de hand van de uitslagen ingevoerd via de website.
D. In eerste instantie worden enkel volgende punten in acht genomen voor het opstellen van de eindrangschikking :
    i. De winnende ploeg krijgt 2 punten.
    ii. De verliezende ploeg krijgt 0 punten.
    iii. Bij gelijke stand krijgen beide ploegen elk 1 punt.

E. In geval van gelijke stand in de eindrangschikking gelden de volgende bepalingen :
    A. Indien de gelijke stand op 2 ploegen betrekking heeft :
        i. Indien een ploeg een ontmoeting door forfait heeft verloren, wordt deze ploeg na de andere ploeg gerangschikt.
        ii. Indien geen van beide ploegen een ontmoeting door forfait verloren hebben of indien beide ploegen een gelijk aantal ontmoetingen door forfait hebben verloren, wordt de uitslag van de ontmoeting tussen deze beide ploegen in acht genomen:
            1. De ploeg die gewonnen heeft wordt voor de andere ploeg gerangschikt.
            2. Als er in de ontmoeting(en) een gelijke stand wordt bereikt, zal de winnaar de ploeg zijn die achtereenvolgens
                * het minste aantal games (in enkelspel en dubbelspel) verloor
                * bij een nieuwe gelijke stand, zal als winnaar van de ontmoeting de ploeg worden aangeduid die in het enkelspel het minst aantal sets heeft verloren; bij gelijk aantal verloren sets het minste aantal games heeft verloren
                * bij een nieuwe gelijke stand is de winnaar van de ontmoeting de ploeg die het laatste dubbelspel heeft gewonnen

    B. Indien de gelijke stand op meer dan 2 ploegen betrekking heeft of bij gelijke stand tussen 2 ploegen met heen- en terugontmoeting :
        i. Enkel de uitslagen van de ontmoetingen tussen deze ploegen worden in acht genomen om een definitieve rangschikking op te maken.
        ii. Deze rangschikking wordt opgemaakt aan de hand van de volgende criteria :
            1. Het verlies van een ontmoeting door forfait binnen de poule; in dat geval wordt zij automatisch als laatste geklasseerd.
            2. Het hoogste aantal punten.
            3. Het minste aantal sets (in enkelspel en in dubbelspel) verloren.
            4. Het minste aantal games (in enkelspel en in dubbelspel) verloren.
        iii. Vanaf het ogenblik dat er slechts 2 ploegen ex aequo overblijven, is artikel a. van toepassing.
        iv. Indien er nog steeds ex aequo tussen meer dan 2 ploegen bestaat, wordt de rangschikking via loting opgemaakt.
F. Een ploeg die geen ¾ van de wedstrijden heeft gespeeld, wordt niet opgenomen in het eindklassement en vervallen alle uitslagen van de andere wedstrijden van die ploeg, dit om een eerlijk klassement op te stellen.
G. De resultaten behaald in deze competitie komen niet in aanmerking voor het Tennis Vlaanderen klassement van de speler.
H. Na het seizoen zullen de winnaars van elke poule uitgenodigd worden op een receptie. Plaats en datum zullen later door het bestuur meegedeeld worden.


X. DE COMMUNICATIE

A. Alle communicatie naar het bestuur zal gebeuren via het contactformulier op www.dezuiderkempen.be of via dezuiderkempen@gmail.com.
B. Iedere deelnemende club stelt minstens 1 clubverantwoordelijke aan die als coördinator optreedt tussen hun respectievelijke club en het bestuur, alsook tussen de deelnemende ploegen.
C. Iedere deelnemende ploeg zal een kapitein aanstellen die als aanspreekpunt van de ploeg optreedt.


XI. GESCHILLEN

Alle betwistingen niet voorzien in het reglement zullen door het bestuur beslecht worden.